S__125960213.jpg

SOUVENIR

​Nagasaki Miyage.com

HIROTAKA オリジナル​ Nagasaki Miyage

NAGASAKI ICON プレート
NAGASAKI ICON プレート
出島箸置き
出島箸置き
3D ポップアップカード
3D ポップアップカード
長崎ビードロ 大浦天主堂
長崎ビードロ 大浦天主堂
長崎ビードロ 長崎の鐘 ベル
長崎ビードロ 長崎の鐘 ベル
長崎ビードロ 花火
長崎ビードロ 花火
長崎音風景 ポストカード
長崎音風景 ポストカード
【長崎手拭・椿】ガーゼマスク
【長崎手拭・椿】ガーゼマスク
軍艦島デザインTシャツ
軍艦島デザインTシャツ

直営店

18105482710140513_edited.jpg

​招福家・HIROTAKA

大浦天主堂下 グラバー通りに

直営店「招福家」と「HIROTAKA

2店舗ございます。